สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยและรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยและรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ตอกย้ำภาพมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศได้จริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับ 1 ในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2022 ด้วยคะแนน 26.60 สะท้อนจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านงานวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์ให้สังคม พ่วงด้วย มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย กับคะแนนที่สูงถึง 87.90 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation กับความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานได้จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย นอกจากนี้ สจล. ยังได้รับการจัดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยที่มีความโดดเด่นด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) สะท้อนให้เห็นถึงงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นเพียงงานวิจัยขึ้นหิ้ง แต่ยังได้พัฒนางานด้านวิชาการ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าจากภาคอุตสาหกรรมได้ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation อย่างแท้จริง

ขณะที่คะแนนในภาพรวม (Overall Ranking) สจล. ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศไทย จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจากคะแนนทั้งหมดทำให้ สจล.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียที่ 401 – 500 ในช่วงคะแนน 20.9 – 24.8 อย่างไรก็ตาม สจล. ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ควบคู่ไปกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นผ่านนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากความรู้ความสามารถต่างๆ ที่เราได้ส่งเสริมนั้น สจล. ก็ไม่ละเลยที่จะบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตต่อไป รศ. ดร.อนุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

Facebook Comments Box