เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป เปิดตัว Miss Universe Skincare พร้อมสร้างปรากฏการณ์ Superstar Marketing คว้าที่สุดแห่งความงามระดับจักรวาลจากทุกทวีปขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์

‘บมจ. เจเคเอ็น โกลบอ

Read more