กรมการขนส่งทางบก ชวนเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ผ่านนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กปถ. วันที่ 20–22 มิ.ย.67 ณ สามย่าน มิตรทาวน์

กรมการขนส่งทางบก ชวนเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ผ่านนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กปถ.
พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand
วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 1

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “กรมการขนส่งทางบก ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อดำเนินการจัดหารายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมี 20 ปี กองทุนฯ ได้มีการจัดสรรเงินตามที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไว้ ซึ่งประกอบด้วย พันธกิจ 4 ด้าน คือ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก, สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน, สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนฯ

ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 20 ปี จึงได้กำหนดจัดงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ วิสัยทัศน์ และผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยภายในงานจะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กปถ. พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งภายในนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่างๆ

อาทิ ภารกิจและผลงานพันธกิจทั้ง 4 ด้านของกองทุนฯ ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน The History of License Plates จุดโชว์ป้ายทะเบียนรถที่มีมูลค่าสูง The Vibrant World of License Plates สัมผัสเรื่องราวและสีสีนในป้าย ของ 77 จังหวัด ผลงานการดำเนินโครงการและงานศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวอย่างโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้ผลลัพธ์จริง Our Support Mission รอยยิ้มแห่งการให้ เป็นการสนับสนุนสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน กว่า 18,314 ท่าน Safety Riding Game Zone เรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. และ Honda พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก หมวกกันน็อค เสื้อแจ็คเก็ต และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

และในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 กองทุนฯ จะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความปลอดภัย มาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานตลอดระยะเวลา 20 ปี พร้อมการเสวนาด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ และรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ทางถนนกับประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศไทยที่ให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำกว่า 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศต่อไป
#20ปีกปถ
#พลังขับเคลื่อนถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน
#Roadasfetyfund

Facebook Comments Box