VIMB ร่วมมือ Harvey Law Group เปิดตัวโปรแกรมการลงทุน CIIP โครงการแรกของโลก! ภายใต้โครงการการได้มาซึ่งสัญชาติ ผ่านการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของประเทศวานูอาตู

กรุงเทพฯ ตุลาคม 2566 – ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Harvey Law Group (HLG) และ Vanuatu Investment Marketing Bureau (VIMB) เปิดตัวโปรแกรมการลงทุน Capital Investment Immigration Plan (CIIP) ภายใต้โครงการ Vanuatu Citizenship by Investment มุ่งเน้นสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดค่าคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2030

 วานูอาตู ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เปิดตัวนโยบายที่ท้าทายที่สุดนโยบายหนึ่งของโลก คือ นโยบายการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทน 100% ในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ภายในปี 2030 พร้อมกับเป้าหมายที่ท้าทายในการจัดการกับความสูญเสียและภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การประกาศดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของวานูอาตูที่จะสร้างบทบาทสำคัญในเวทีโลกในการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการริเริ่มเชิงนวัตกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการบริหารโครงการของวานูอาตูเพื่อขับเคลื่อนการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และให้การสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Goals ในปี 2030 ภายใต้โครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วของประเทศ ด้วยการเดินทางโดยเครื่องบินเพียงไม่ถึง 3 ชั่วโมงจากออสเตรเลียและพื้นที่ที่ประกอบด้วยเกาะแก่งมากกว่า 80 เกาะ วานูอาตูยังถูกจัดอันดับใน Happy Planet Index (HPI) ให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

โปรแกรมการลงทุน CIIP เป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับสัญชาติวานูอาตูโดยการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของวานูอาตู เริ่มต้นที่ 138,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 4 คนต่อ 1 ใบสมัคร “CIIP – CNO Future Fund” เป็นการลงทุนโดยตรงต่อเศรษฐกิจของวานูอาตู ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาการลดการปล่อยมลพิษของรัฐบาล (2022) เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความมุ่งมั่นที่จะลดค่าคาร์บอนจาการผลิตไฟฟ้าให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2030

CNO Future Fund มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรด้วยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับและขยายผลิตภัณฑ์และภาคส่วน CNO ในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ CNO Future Fund มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการผลิตให้เป็นไปตามสัญญาการจัดหารายปี จำนวน 17 ล้านลิตร  ซึ่งจำเป็นต่อการทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศจำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบสนองได้ด้วยการเพิ่มการผลิต CNO ในปัจจุบันเป็นสองเท่าในระยะเริ่มแรกนอกจากผู้ลงทุนใน CNO Future Fund ภายใต้ CIIP จะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติและหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐวานูอาตูแล้ว ยังรวมถึงการมีภูมิลำเนาในประเทศที่เกือบจะปลอดภาษี ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า100 ประเทศทั่วเอเชีย อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแคริบเบียน การขอวีซ่าระยะยาวเข้าประเทศออสเตรเลียก็สามารถทำได้โดยการสมัครวีซ่าออนไลน์

ซึ่งนักลงทุนยังสามารถรวมคู่สมรสและบุตรของตนได้ การลงทุนนี้จึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางอนาคตของครอบครัวด้วยการเป็นพลเมืองของประเทศที่ยังคงความบริสุทธิ์ทางนิเวศวิทยา ปราศจากอาชญากรรม และเงียบสงบ การได้สัญชาติวานูอาตูนั้นจะได้ตลอดชีวิตและสามารถส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นได้ ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องการพำนักอาศัยหรือภาษา และในฐานะที่เป็นโครงการเพื่อการได้สัญชาติเดียวที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วานูอาตูจึงเป็นจุดหมายปลายทางของการขอสัญชาติโดยการลงทุนที่ได้รับการตอบรับอย่างดีพร้อมข้อได้เปรียบมากมาย

James E. Harris ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า “ในฐานะที่เรียกว่ารัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) วานูอาตูรับบทบาทผู้นำระดับโลกที่ให้การสนับสนุนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ประเทศได้รับความชื่นชมและการสนับสนุนจากนานาชาติเป็นอย่างมาก ขยายไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้วานูอาตูเป็นศูนย์กลางความยั่งยืนในมหาสมุทรแปซิฟิก และด้วยความร่วมมือจากนานาประเทศ เช่นประเทศไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับวานูอาตูในการพัฒนา ‘เศรษฐกิจสีเขียว’”

Robin Kapapa ประธานคณะกรรมาธิการการได้มาซึ่งสัญชาติวานูอาตู กล่าวว่า “ช่องทางการลงทุนจากต่างประเทศผ่านโครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติวานูอาตูอันมีชื่อเสียงของประเทศ ถือเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นของรัฐบาลวานูอาตู ซึ่งช่วยให้ประเทศสามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก สร้างกลุ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีความมุ่งมั่นและเป็นการลงทุนระยะยาวหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของวานูอาตู ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถเห็นถึงมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของโปรแกรมการได้มาซึ่งสัญชาติผ่านโครงการเชื่อมโยงการลงทุน CIIP ของเรา”

Mr. Daniel Agius กรรมาธิการการค้าวานูอาตูประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ COO ของ VIMB

“การได้รับสิทธิพิเศษในการเปิดตัว CIIP – CNO Future Fund ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับผม ในฐานะกรรมาธิการการค้าแห่งวานูอาตูประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ COO ของ VIMB ผมเชื่ออย่างแรงกล้าในศักยภาพของโครงการนี้ ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวมในวานูอาตูอีกด้วย สังคมของเราทุกชนชั้นจะได้รับผลประโยชน์จากความพยายามที่มีวิสัยทัศน์นี้ ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความก้าวหน้าแบบองค์รวมและยั่งยืน” กล่าวโดย Mr. Daniel Agius กรรมาธิการการค้าวานูอาตูประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ COO ของ VIMB ดำรงตำแหน่งในระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 VIMB เป็นบริษัทชั้นนำท่ามกลางผู้ให้บริการมืออาชีพในวานูอาตู มีสำนักงานใหญ่ในวานูอาตูและสำนักงานสาขาในพอร์ตวิลลา สิงคโปร์ ดูไบ และลอนดอน VIMB ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นตัวแทนของโครงการการลงทุนเพื่อขอสัญชาติวานูอาตู ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศ

Mr. Bastien Trelcat หุ้นส่วนของ Harvey Law Group (HLG) กล่าวว่า“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ VIMB เพื่อสนับสนุนโครงการการได้มาซึ่งสัญชาติผ่านการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของประเทศ โดยถือเป็นโครงการแรกของโลก ความร่วมมือนี้จะส่งผลดีต่อประเทศและพลเมืองวานูอาตูและโลก ความคิดริเริ่มนี้จะเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโครงการ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของโครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติว่าต้องรวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขั้นตอนการเสนอสิทธิการได้สัญชาติให้บุคคลทั่วไป”

 

Harvey Law Group (HLG) สำนักงานกฎหมายข้ามชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกเชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นอยู่อาศัยและการได้สัญชาติจากการลงทุน ได้รับการยอมรับในการเสนอโปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุมมากกว่า 30 โครงการ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงและสำนักงานสาขาอีก 20 แห่ง HLG ได้แนะนำครอบครัวหลายพันครอบครัวไปสู่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในการช่วยพวกเขาย้ายถิ่นฐานไปยังบ้านหลังที่สอง บริษัทได้ส่งเสริมโครงการมอบสัญชาติวานูอาตูอย่างแข็งขันมาตั้งแต่ปี 2016

โดยสรุปแล้ว โปรแกรมการสนับสนุนเงินทุน การย้ายถิ่นฐานที่อยู่จากการลงทุนของวานูอาตู (CIIP) เป็นโครงการด้านสัญชาติที่ยั่งยืนโครงการแรกของโลก ที่ผสมผสานคุณลักษณะของวานูอาตูที่เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดต่อการได้รับสัญชาติทางเลือก บวกกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจได้อย่างลงตัว มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายของวานูอาตูในการเป็นศูนย์กลางที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศในแปซิฟิก

สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vanuatu Citizenship-by-investment program

ได้ที่ www.harveylawcorporation.com

Facebook Comments Box