“ว.ดุสิตธานี ร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  จัดอบรมหลักสูตรFood and Beverage Cost Control

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control)   เผยเคล็ดลับบริหารต้นทุนร้านอาหารอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ  ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022

     

    การบริหารงานร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องมีความโดดเด่นในด้านรสชาติอาหาร สถานที่ และการบริการแล้ว การบริหารจัดการภายใน และการควบคุมต้นทุนในด้านอาหาร     และเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในหัวใจของความสำเร็จที่ผู้ประกอบการ และผู้บริหารร้านไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี จึงร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control) ขึ้น ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 (Food & Hospitality Thailand 2022) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร มยุรี ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้มีความชำนาญด้านการควบคุมต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่มมาให้ความรู้ และแนะนำเคล็ดลับการบริหารต้นทุนร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย  สัดส่วนของต้นทุน  การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การวิเคราะห์รายการอาหาร  การวางแผน  การปรับปรุงรายการอาหาร  การควบคุมการจัดซื้อ    การควบคุมการรับวัตถุดิบ  การควบคุมการจัดเก็บ  การควบคุมการผลิตและการเสิร์ฟ  สรุปโครงสร้างการควบคุมในระบบปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับการอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนในการคำนวณ และควบคุมต้นทุนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบว่าต้นทุนที่จะต้องนำมาคำนวณในราคาขายมีอะไรบ้าง ต้องคำนวณต้นทุนแต่ละชนิดอย่างไร ควรจะตั้งราคาขายเท่าไหร่จึงจะสามารถขายได้ และมีกำไรตามที่ต้องการ

การจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022  โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรม 1,990 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Slh5Uy  โทร 02-721-8469-70  (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Facebook Comments Box