SME ตบเท้าร่วมพัฒนาศักยภาพ กับ สสว. ผ่านโครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

SME ตบเท้าร่วมพัฒนาศักยภาพ กับ สสว. ผ่านโครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน”
พร้อมร่วมลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนและฟังบรรยาย
เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)


SME ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเดินหน้าโครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตั้งโต๊ะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้ารับคำปรึกษาและรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ BDS เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถเลือกประเภทของบริการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจตัวเองได้ โดยงานนี้ได้รับเสียงตอบรับจาก ผู้ประกอบการ SME เดินทางมาร่วมงานมากมาย พร้อมมีผู้ประกอบการเข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนและร่วมฟังบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร ชั้น 7 กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีเงินทุนไม่มากนัก ได้ยกระดับสินค้าเเละบริการให้ทันสมัย ทาง สสว. ทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกเเคมเปญดีๆ อย่าง “SME ปัง! ตังได้คืน” มาช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้ารับคำแนะนำการใช้บริการแพลตฟอร์ม “BDS” อย่างคึกคัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ “สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน” โดยในปี 2565 มีบริการครอบคลุม 3 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ หมวดการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และหมวดการพัฒนาตลาดต่างประเทศ


นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการอนุมัติเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ กับหน่วยผู้ให้บริการทางธุรกิจทางด้านอาหาร และด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในครั้งนี้ด้วย


และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการจัดบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME ต้องทำความเข้าใจ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต
สำหรับแพลตฟอร์ม “BDS” (Business Development Service) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะทำหน้าที่เหมือนเป็น E-Marketplace เปิดให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกรับการบริการหรือรับการพัฒนากับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Facebook Comments Box