เปิดตัวแพลทฟอร์มนวัตกรรม Landlab Science Virtual Space สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน

 Landlab เปิดตัวแพลทฟอร์มนวัตกรรม Landlab Science Virtual Space

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตใหม่สําหรับเด็กและเยาวชน

แลนด์แลป (Landlab) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ Landlab Science Virtual Space เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยมีครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน และจุดประกายในการเรียนรู้และการพัฒนาวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

          คุณกุสุมาวดี กรองทอง ผู้ก่อตั้งแลนด์แลป Landlab และ บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนสตราทีจิค โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า แลนด์แลปเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ด้วยแนวคิด การเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ โดยมี 4 แกนหลัก ได้แก่ เรื่องเกษตรปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของเด็ก ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่เด็ก ๆ ยังคงต้องเรีนรู้ การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ต้องไม่หยุด แลนด์แลปจึงได้ขยายพื้นที่การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมด้านสื่อ สร้างพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเสมือนจริง Landlab Science Virtual Space ผ่านทางแพลทฟอร์มออนไลน์ บนพื้นที่คุณภาพและสร้างสรรค์ ซึ่งทางโครงการได้ออกแบบกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมผ่านธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และมีการสอดแทรกการเรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ อาทิ Soft Skill, ทักษะการใช้ชีวิต, ที่จะเกิดขึ้นแบบประสบการณ์ตรง ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในหลากหลายกิจกรรม

          ผศ.ดร.วรชัญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเสริมว่า มีความรู้สึกประทับใจที่มาร่วมสนับสนุนโครงการกับทางแลนด์แลปเป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากแลนด์แลปมีพื้นที่จริงและออกแบบสร้างสรรค์ตามระบบการศึกษาที่ดี และต่อยอดด้านนวัตกรรมมีการเรียนรู้ ณ สถานที่จริง และเรียนรู้ผ่านการออนไลน์         มีเทคนิคต่าง ๆ เสริมการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น ซึ่งเด็ก ๆ สามารถได้ฝึกพัฒนาทักษะสมองและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่    มีการต่อยอดพัฒนาให้มีคุณค่าทางสังคม น่าสนใจ และเป็นสื่อที่ปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์        

 โครงการ Landlab Science Virtual Space มีกิจกรรมในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง     การเรียนรู้ จากสถานที่จริงสู่โลกออนไลน์ โดยมี AR ในแต่ละจุดให้ได้เรียนรู้ ไม่เพียงแต่จะทำกิจกรรมใน  สถานที่จริงเท่านั้น ยังสามารถร่วมกิจกรรมบนสื่อออนไลน์อีกด้วย และในโครงการฯ ยังมีกล่อง   Landlab Play box: บัวลอยสีสนุก ที่จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแป้งและน้ำตาล ผ่านการทำบัวลอยหลากสี เป็นกิจกรรมในแบบ holistic learning น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะด้วย Head Heart และ Hand                           

เปิดรับครอบครัวที่สนใจแค่ 60 ครอบครัวเท่านั้น สามารถติดตามลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับกล่อง Landlab Play box: บัวลอยสีสนุก ได้ที่ fanpage facebook Landlab สนใจเข้าสู่ Landlab Science Virtual Space เพียงเข้ามาที่ landlabth.com/

 

Facebook Comments Box